Údolím Oslavy, Mohelno

22. dubna 2023

Odjezd z Polné v 7:30 od kina (Jihlava – parkoviště u Billy v 8:00)

Cena 250 Kč

Možnost občerstvení je pouze v Mohelně, jinak svačinu s sebou!

TRASY:

Divoká Oslava

Trasa je schůdná za dobrého počasí, při dešti je náročnější. Autobus by nám zastavil u Velkopolského dvora, odkud projdeme cestou na červenou TZ, která nás povede kolem Vlásáka do Údolí divoké Oslavy. Po 2 km je exponované místo, červená turistická značka zde překonává strmou skálu za pomocí řetězu. Za mokra nebezpečné, za sněhu a ledu velmi nebezpečné. Po projití údolí se vystoupá asi 100 výškových metrů a po kamenném moři dojdeme na odbočku ke zřícenině Lamberk – areál s pozůstatky gotického sídla, které bylo zbudováno v druhé polovině 14. století. Půjdeme dále na rozcestí pod Vlčím kopcem, kde se připojí Ti kteří půjdou z rozhledny Babylon a pokračujeme Údolím strašné žízně ke  Skřipinskému mlýnu, zde přejdeme přes silnici a pokračujeme stále po červené na Kraví horu a dále kolem Senohradského mlýna. Pod Levnovem kolem Ketkovického mlýna  vystoupáme na zříceninu hradu Levnov, často také nazývaného jako Ketkovický hrad, pak dojdeme do Ketkovic, kde bude autobus.

Odkaz: mapa

Babylon, Vlčí kopec, Ketkovice

Po prohlídce rozhledny se dáme po modré TZ směrem na Vlčí kopec, kde je patrový lovecký zámeček a sestoupáme do údolí, kde se dáme doprava po červené TZ a pokračujeme stejně jako trasa divokou Oslavou.

Odkaz: mapa

Babylon – Hadcová step – Mohelno

Po prohlídce rozhledny se dáme po modré TZ směrem na Mohelno. Na parkovišti u Mohelenské hadcové stepi bude stát autobus. Jsou zde vyhlídky na Mohelenskou přehradu, Dukovany a údolí Jihlavy. Je zde NS kde se projde i údolí – trochu exponovaný sestup a výstup. V Mohelně můžu doporučit restauraci Mohelenský Dvůr.

Okaz: mapa

Po této túře autobus přejede do Ketkovic, kde bude čekat před odjezdem domů na ostatní. Dá se pro zájemce ještě udělat procházka na Levnov ( cca 7 km.).

Zdrávi došli 🙂 Pavel Oberreiter