O nás

Klub českých turistů Polná (dále také jen spolek) je dobrovolnou zájmovou organizací (spolkem) podporující rozvoj turistiky a tělovýchovy a ochrany přírody především v regionu Města Polná. Spolek rozvíjí vlastivědnou činnost svých členů v rámci celé České republiky, a to turistickou činností ve všech formách a vytváří pro své členy a další případné zájemce o turistiku odborné, metodické, organizační a materiální zázemí. Klub českých turistů Polná získává pro turistiku děti a mládež a dbá o jejich všestranný rozvoj. Klub českých turistů Polná zabezpečuje značení a údržbu turistických tras procházejících regionem Města Polná.